Träningstider

                                                        Träningstider för Höstterminen 2019 och Vårterminen 2020. 

            

Barngrupp 1 
Måndag  
17.30-18.30 

Onsdag 
17.30-18.30                                                                                                                                                                                                                                                                              

Barngrupp 2
Tisdag
17.30-18.30

Torsdag
17.30-18.30

Ungdom/Vuxengruppen  
Tisdag 
18.30-20.00    

Torsdag 
18.30-20.00     


Kamplaget

Måndag
18.30-20.00

 Onsdag
 18.30-20.00

  Söndag
  11.00-13.00